Vzdělávací program pro veřejnost

Kvalitní výuka psychologie dostupná všem! Pokud chcete myslet vlastní hlavou a vědět, jak o člověku a vztazích uvažuje současná psychologie, přihlašte se do programu pro veřejnost.

Vzdělávací program pro veřejnost

Co nás v životě motivuje? Jak nás ovlivňuje skupina? Proč se nám zdají sny? Dá se štěstí naučit? Psychologie není jednotná věda a na tyto zásadní otázky nemá jednoduché a jednoznačné odpovědi, přestože se nás různí samozvaní psychologové, léčitelé a guruové snaží přesvědčit o opaku.

Existuje zde řada směrů a škol s vlastními teoriemi, které nabízejí na tak zásadní otázky odlišné odpovědi, aniž by jedna vylučovala druhou. Právě tyto názorové střety a nezbytný dialog podle nás vytváří nejvyšší hodnotu – umění psychologicky myslet, tedy v souvislostech, kriticky, individuálně a současně s pochopením a respektem pro realitu druhého.

Našim cílem je, abyste se na našich kurzech s pečlivě vybranými lektory cítili dobře, uvolněně a mohli tak bezpečně odhalovat taje teoretických i aplikovaných psychologických disciplín a přenést je do vlastního života.

Pro koho

Pro širokou veřejnost, lidé zaměstnané i nezaměstnané, mladé i dospělé, zadané i nezadané,  s touhou naučit se psychologicky myslet, zkvalitnit a prohloubit svůj život a duševně růst.

Obsah a organizace

Jedná se o dvouletý studijní program psychologie, v jehož rámci budete seznámeni s východisky základních teoretických a aplikovaných psychologických disciplín.

Každý ročník je rozdělen na zimní a letní semestr. Po dokončení každého semestru získáte potvrzení, po řádném ukončení celého studia obdržíte certifikát. Absolvování každého kurzu podmíněno zkouškou. Je možné nastoupit v letním semestru a absolvovat chybějící kurzy následující rok.

1. ročník: zimní semestr 2017

 • Úvod do psychologie (4x3 hod) – říjen - 4.10, 11.10, 18.10, 25.10
  Úvodní seznámení s psychologií jako vědou. V jakých termínech uvažuje? Jaké používá metody? Můžeme měřit vlastnosti člověka? A jak spolu souvisí naše prožívání a chování? Úvodem začíná naše pouť fascinujícím územím psychologie.

 • Psychologie osobnosti (4x3hod) – listopad - 1.11, 8.11, 15.11, 22.11
  Základní teoretická disciplína psychologie obracející pozornost k naši osobnosti. Bylo napočítáno na 800 různých definic osobnosti. Shodne se psychologie na tom, jak se osobnosti vytváří a nakolik utváříme sami svůj osud?

 • Sociální psychologie (4x3hod) – prosinec, leden - 6.12, 13.12, 10.1, 17.1
  Základní teoretická disciplína psychologie zkoumající člověka jako tvora společenského. Do jaké míry jsme ovlivněni společností, ve které žijeme? A jak ovlivňujeme my ji?

1. ročník: letní semestr 2018

 • Vývojová psychologie (4x3hod) – 14.2,  21.2, 28.2, 7.3
  Základní teoretická disciplína psychologie studující vývoj člověka od početí až do smrti. Rádi se ve svých vzpomínkách vracíme do dětství, jsme si dostatečně vědomi, nakolik tyto zážitky formují dospělou osobnost? A nebo to s důrazem na dětství psychologové přehání? Pojďme se na psychologické teorie vývoje podívat blíže.

 • Psychologie výchovy a vzdělávání (4x3hod) –  14.3, 21.3, 28.3, 4.4

  Základní teoretická disciplína sledující, jakým způsobem se člověk učí něco nového. Jsme nepopsané desky, které dokážou vstřebat všechny nové informace a dovedně je využívat? Co nám v tomto osvojování nových dovedností brání?

 • Klinická psychologie (4x3hod) – 11.4., 18.4., 25.4, 2.5
  Disciplína na pomezí teorie a praxe studující člověka v jeho bio-psycho-sociálně-spirituálních souvislostech. Proč je člověk pojímán tak složitě? A jak se klinická psychologie v současnosti dívá na zdraví a nemoc? Poznáme, že názory na zdraví a nemoc se různí

2. ročník: zimní + letní semestr

 • Výběr ze široké nabídky volitelných kurzů aplikovaných disciplín (psychologie komunikace, psychologie sportu, psychologie vyjednávání, pracovní psychologie, psychologie filmu a další).

Termíny a platba

Výuka bude probíhat jednou týdně ve středu v podvečerních hodinách v prostorách pražské ZŠ Strossmayerovo náměstí 4 (Praha 7) od 17 do 20 hodin.

 • Zimní semestr začíná 4. 10. 2017 a končí v průběhu ledna
 • Letní semestr začíná 14. 2. 2018 a končí 2.5.2018.
 • Přihlášky do 1. ročníku na školní rok 2018/2019 otevřeny - výuka bude probíhat v obdobném formátu jako tento rok, přesné středeční termíny budou upřesněny 

Program je splatný za jeden semestr a cena činí 8.900,- Kč. V případě platby za oba semestry platí zvýhodněná cena 16.000,- Kč.