Přípravné kurzy psychologie na VŠ

Naše přípravné kurzy psychologie jsme poprvé otevřeli v roce 2014. Od té doby máme konzistentně nejvyšší úspěšnost absolventů u příjímacího řízení na státní vysoké školy vyučující psychologii.

Přípravné kurzy psychologie na VŠ

Naše přípravné kurzy psychologie jsme poprvé otevřeli v roce 2014. Od té doby máme konzistentně nejvyšší úspěšnost absolventů u příjímacího řízení na státní vysoké školy vyučující psychologii.

 • Komplexní příprava pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na všechny katedry v ČR
 • Úspěšnost našich absolventů u přijímacího řízení – 60 %
 • Interaktivní výuka od zkušených lektorů, absolventů FF UK
 • Certifikát po absolvování vhodný k přijímacímu řízení
 • Skupina maximálně 18 účastníku
 • Individuální přístup

Obsah kurzu

Úspěch u přijímacích zkoušek podle našich zkušeností představuje plošinu spočívající na třech pilířích – pilíři znalostí, motivace a komunikace. Pokud se jeden pilíř kymácí, je velmi pravděpodobné, že se plošina neudrží a vy neuspějete. Náš kurz je obsahově zaměřen na rozvoj a systematickou práci na vystavění těchto 3 pilířů:

Znalosti: Přednášky z teorie budou obsahovat základy z těchto psychologických disciplín: Obecná psychologie, Dějiny psychologie, Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Pedagogická psychologie, Klinická psychologie a psychoterapie.

Motivace (profil osobnosti): Psychologie není monolitická věda jako medicína, existuje tu široká paleta jednotlivých oborů, ve kterých psychologové mohou po dostudování pracovat. Pozornost tedy bude věnována propracování a individualizování vašeho profilu tak, aby měl jasné kontury a zároveň nebyl příliš jednostranný.

Komunikace: Sebelepší motivace a znalosti nepomůžou, když nebudete mít dobré komunikační dovednosti. Příkladem budiž vítěz z prvního kola, který u komise neřekl ani slovo a přijat nebyl. Dostanete prostor v rámci různých her, budete prezentovat přečtenou literaturu nebo své zážitky před ostatními, na konci kurzu projdete simulovanou zkouškou u komise.

Termíny a platba

Sobotní kurz 2019/2020 – 18/18 OBSAZENO – MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT JAKO NÁHRADNÍK

 • 12 sobot od 19. října 2019 do 4. dubna 2020
  •  19.10, 2.11, 16.11, 30.11, 14.12.2019, 11.1., 25.1, 8.2, 22.2, 7.3, 21.3, 4.4.2020
 • 10-16 hodin včetně hodinové obědové pauzy

Nedělní kurz 2019/2020 – 8/18 VOLNÁ MÍSTA – OTEVŘENÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ

 • 12 nedělních (vyjma předposledního sobotního setkání) setkání od 1. prosince 2019 do 3. května 2020
  • 1.12, 15.12, 12.1., 26.1, 9.2, 23.2, 8.3, 22.3, 5.4., 19.4., a poslední víkend sobota 2.5 a neděle 3.5.2020
 • 10-16 hodin včetně hodinové obědové pauzy

Pro všechny kurzy platí:

 • Cena kurzu: 11900,- Kč 
 • Kurzy se konají v prostorách České psychoanalytické společnosti (Řehořova 10, Praha 3, kousek od Hlavního nádraží – mapa zde).
 • Nevratná záloha 2000,- Kč pro zapsání do kurzu, doplatek ceny na konci prvního setkání.
 • Po zaplacení zálohy máte nárok na e-mailové konzultace ohledně literatury a praxe, také získáte přístup k našemu online úložišti, kde naleznete nejrůznější materiály, knihy a další informace.

Úspěšnost absolventů

Úspěšnost našich absolventů u přijímacího řízení je přes 60 %. Pro srovnání – úspěšnost uchazečů na katedře psychologie FF UK se pohybuje kolem 5 %. Jak jsme k těmto číslům došli?

 • Úspěšnost absolevntů v roce 2015: 65 %
  • Naši absolventi, kteří se hlásili na psychologii v roce 2015: 17
  • Přijato: 11 / nastoupili: 7 FF UK, 1 UPOL, 1 FF MU, 1 PEDF UK, 1 PVŠPS
 • Úspěšnost absolventů v roce 2016: 50 %
  • Naši absolventi, kteří se hlásili na psychologii v roce 2016: 10
  • Přijato: 5 / nastoupili na: 2 FF UK, 1 PEDF UK, 1 FF MU, 1 PVŠPS
 • Úspěšnost absolventů v roce 2017: 62 %
  • Naši absolventi, kteří se hlásili na psychologii v roce 2017: 34
  • Přijato: 13 FF UK, 4 FF UP, 1 FSV MUNI, 1 PEDF UK, 2 PVŠPS
  • Úspěčnost uchazeču na FF UK: 5 % X úspěšnost našich absolventů: 45 %
 • Úspěšnost absolventů v roce 2018: 71 %
  • Naši absolventi, kteří se hlásili na psychologii v roce 2018: 21
  • Přijato celkem: 15. Z toho: 6 FF UK, 3 FF UP, 2 FF MUNI, 2 PEDF UK, 1 PVŠPS, 1 ZAHRANIČÍ
  • Úspěšnost uchazeču na FF UK: 5 % X úspěšnost našich absolventů: 43 %

Hodnocení kurzů

Učíme se z chyb, abychom byli stále lepší. Proto také sbíráme od účastníků zpětnou vazbu. Jak si kurz v jednotlivých letech vedl v celkovém hodnocení na stupnici od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší)?

 • V roce 2014 jsme dostali průměrné hodnocení 8,6.
 • V roce 2015 jsme dostali průměrné hodnocení 8,9.
 • V roce 2016 jsme dostali průměrné hodnocení 9,7.
 • V roce 2017 jsme dostali průměrné hodnocení 9,3.
 • V roce 2018 jsme dostali průměrné hodnocení 9,0.

A co o kurzu řekli absolventi?

 • Vzhledem k tomu, že jsem navštěvovala i kurz pořádaný katedrou, mohu po srovnání obou kurzů všem rozhodně doporučit tento, a to hlavně kvůli individuálnímu přístupu lektorů a většímu množství vědomostí, které tu člověk může nabýt.“ – Rozálie, kurz 2015

 • Kurz mi byl doporučen se slovy, že to kluci dělají fakt dobře a to mohu jen potvrdit. Jde o přesný opak masových kurzů fungujících jako velmi obecné přednášky, jejichž obsah nemusí mít s přijímacími zkouškami mnoho společného.” – Jan, jaro 2015

 • Tímto přípravným kurzem jsem byla naprosto nadšena! Milí lektoři s osobními zkušenostmi a kvalitními znalostmi, skvělá parta lidí se stejným zájmem, příjemné prostředí a velmi individuální přístup. Na každé další shledán se nešlo netěšit. Myslím, že tolik praktických rad a návodů, jak na to, bych nikde jinde nezískala. Rozhodně všem doporučuji!” – Pavlína, podzimní kurz 2014

 • Kurzy vám zcela nenahradí vaše samostudium, ale vaše snažení velmi zefektní. Já jsem nadmíru spokojený.” – Filip, podzimní kurz 2014

 • Přípravný kurz bych doporučila všem, kteří se chtějí dostat na psychologii nebo se o ni něco dozvědět. Kluci umí danou látku vysvětlit a mají přátelský přístup ke studentům. Celková atmosféra kurzu by nemohla být lepší.” – Kateřina, podzimní kurz 2014

 • Tento kurz není jen dobrou přípravou na přijímací zkoušky, ale i ujasněním si, zda je psychologie opravdu obor, který chci studovat.” – Hana, podzimní kurz 2014

 • Výborný kurz vedený skvělými lektory, kteří se postarali o opravdu dobrou atmosféru! Obohatí nejenom o vědomosti požadované u přijímacích zkoušek, ale i o nové zkušenosti a užitečné tipy.” – Michaela Pacáková, podzimní kurz 2014

Přijímací řízení na FF UK

Nejdříve nechme promluvit čísla. V akademickém roce 2016/2017 bylo v přijímacím řízení na psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze přihlášeno 1035 uchazečů, z nichž přijato bylo 60. V akademickém roce 2013/2014 bylo na psychologii FF UK v Praze 1227 přihlášených, z nichž přijato bylo 50. Úspěšnost (poměr mezi přijatými a přihlášenými) na Katedru psychologie FF UK je nejnižší ze všech oborů v Praze a pohybuje se dlouhodobě mezi 4 – 6 %.

1. kolo – písemná část

 1. test znalostí základů společenských věd nebo test z biologie
 2. test znalostí z psychologie
 3. test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové dovednosti, porozumění úkolům testu)
 4. volné a stručné zpracování daných témat s psychologickou tématikou

2. kolo – ústní část

 1. analýza videozáznamu mezilidské interakce
 2. rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, motivaci uchazeče, jeho zájmech a sebehodnocení předpokladů ke studiu
 3. rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče

Zdroj: webové stránky Katedry psychologie FF UK

V prvním kole očekávejte 3 oddíly testů, které následují v minimálních rozestupech za sebou v pořadí, jak je popsáno výše. Na každý oddíl je určeno velmi málo času. Na výběr máte ze 3 variant odpovědí (až na test obecných studijních předpokladů), za špatné odpovědi se body nestrhávají, proto se spíše než dlouze uvažovat nad spornými otázkami vyplatí tipovat, času je málo.

Ve druhém kole se ti, kteří sítem písemného testu prošli dále, setkají nejdřív s behaviorálním popisem videozáznamu. Poté se uchazeč odebere k první komisi, která zhodnotí jeho motivaci a předpoklady ke studiu psychologie. Ta bude mimo jiné vycházet ze seznamu přečtené literatury a dokumentů o praxi uchazeče. Pokud uchazeč první komisi přesvědčí, pošle ho k druhé srovnávací komisi, která definitivně rozhodne o jeho přijetí nebo nepřijetí.

Fotografie z kurzu

Několik fotografíí ze závěrečného setkání v roce 2017- simulace přijímacího řízení.