Naše kurzy

Přihlaste se na školu psychologie pro laiky. Chceme, abyste na našich kurzech mohli bezpečně odhalovat taje psychologických disciplín a přenést je do vlastního života.

Psychologie je mladý, krásný a neustále se vyvíjející obor. Abyste ho však vůbec mohli studovat na vysoké škole, je potřeba projít náročným přijímacím řízením – náš kurz vám tuto cestu usnadní.

Potřebujete školení s psychologickým tématem? Naší kvalifikací není dvoudenní kurz koučinku, ale poctivé mnohaleté studium psychologie a praxe v ní.

O nás

Historie Školy psychologie se datuje do roku 2014, kdy jsme jako studenti otevřeli první přípravný kurz psychologie na vysoké školy. Byli jsme motivováni faktem, že o tak krásný obor má zájem tolik talentovaných lidí a jejich naděje přitom z 95 % ztroskotají na náročných požadavcích přijímacího řízení. Vlastní metodika a osobní přístup slavily úspěch a dnes už každý druhý absolvent studuje psychologii na vysoké škole.

Od počátku jsme byli překvapeni tím, že se na přípravné kurzy hlásí a trpělivě dochází také lidé, kteří o studiu psychologie z rozličných důvodů vůbec neuvažují. Chtějí vědět, co psychologie skutečně zkoumá, přenést její poznatky do osobního i rodinného života, diskutovat s ostatními, a to vše v přátelském a otevřeném prostoru. Právě pro ně otevíráme od letošního roku i vzdělávání pro veřejnost.

karelmalimanek

Mgr. Karel Malimánek

Vystudoval pětiletou jednooborovou psychologii na FF UK (2017). Zde založil a vede předmět Psychoanalýza a film. Pátým rokem vyučuje Psychologii osobnosti na FAMU. Tento předmět vyučuje také externě v angličtině na FIOFA Film Institutu v Ohridu v Makedonii. Od roku 2012 kandidátem individuální sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Pracuje jako psycholog a psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov.

petrkacena

Mgr. Petr Kačena

Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě (Bc. 2014, Mgr. 2018). Od roku 2009 pracuje v neformálním vzdělávání jako lektor, zejména pro program Erasmus+. Na FF UK vede předmět o interkulturní psychologii, který byl v roce 2017 studenty andragogiky ohodnocen jako vůbec nejlepší předmět katedry. V minulosti se věnoval například kvalitativnímu výzkumu nebo práci s mentálně postiženými.
Více o Petrovi.

kristynacerna

Bc. Kristýna Černá

Momentálně studuje 3. ročník jednooborové psychologie na Katedře psychologie FF UK. Vystudovala obor Molekularní biologie a biochemie organismu na Přírodovědecké fakultě UK (Bc. 2017). Po dostudování by se ráda věnovala skupinové psychoterapii ve směrech zaměřených na tělo. Ve volném čase se profesionálně věnuje tanci nejrůznějších streetových stylů.
Ve Škole psychologie spoluvede přípravný kurz psychologie.

Reference

”Velmi srozumitelný výklad, možnost doptání se, diskuze na dané téma a hlavně případy vašich pacientů, díky kterým jsem si i některé obecné informace zapamatovala.

– Denisa, kurz 2017

”Kurzy bych doporučila všem, kteří se chtějí dostat na psychologii nebo se o ni něco dozvědět. Celková atmosféra kurzu by nemohla být lepší.

– Kateřina, kurz 2015

”Vzhledem k tomu, že jsem navštěvovala i kurz pořádaný katedrou psychologie, mohu po srovnání obou kurzů všem rozhodně doporučit tento.

– Rozálie, kurz 2015

”Petr a Karel jsou opravdu výborní lektoři! Umějí jakoukoli informaci podat zajímavě a vtipně, což je velmi přínosné pro zapamatování.

– Nina, kurz 2017

”Promyšlený – logický sled výuky… a vždy zmínka o tom, jak se která teorie s čím provazuje, a také profesionálně příjemné vystupování k účastníkům.“

– Eva, kurz 2017

”Jedna z nejlepších zkušeností, kterou jsem kdy měla možnost mít, děkuji!

– Aneta, kurz 2017