Poskytujeme systematické vzdělávání v psychologii pro váš spokojenější a uvědomělejší život. Jsme psychologové, kteří věří v sílu sdílení a svobody při hledání vlastní cesty. Jsme Škola psychologie.

Naše kurzy

Přihlaste se na školu psychologie pro laiky. Chceme, abyste na našich kurzech mohli bezpečně odhalovat taje psychologických disciplín a přenést je do vlastního života.

Psychologie je mladý, krásný a neustále se vyvíjející obor. Abyste ho však vůbec mohli studovat na vysoké škole, je potřeba projít náročným přijímacím řízením – náš kurz vám tuto cestu usnadní.

Potřebujete školení s psychologickým tématem? Naší kvalifikací není dvoudenní kurz koučinku, ale poctivé mnohaleté studium psychologie a praxe v ní.

O nás

Historie Školy psychologie se datuje do roku 2014, kdy jsme jako studenti otevřeli první přípravný kurz psychologie na vysoké školy. Byli jsme motivováni faktem, že o tak krásný obor má zájem tolik talentovaných lidí a jejich naděje přitom z 95 % ztroskotají na náročných požadavcích přijímacího řízení. Vlastní metodika a osobní přístup slavily úspěch a dnes už každý druhý absolvent studuje psychologii na vysoké škole.

Od počátku jsme byli překvapeni tím, že se na přípravné kurzy hlásí a trpělivě dochází také lidé, kteří o studiu psychologie z rozličných důvodů vůbec neuvažují. Chtějí vědět, co psychologie skutečně zkoumá, přenést její poznatky do osobního i rodinného života, diskutovat s ostatními, a to vše v přátelském a otevřeném prostoru. Právě pro ně jsme otevřeli vzdělávání pro veřejnost.

Naši lektoři

PhDr. Petr Kačena

zakladatel, psycholog, lektor

Pracoval v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, nyní má soukromou praxi jako psycholog a párový terapeut. Od roku 2009 působí jako lektor osobního rozvoje pro firmy a další organizace. Má zkušenost také s kvalitativním výzkumem, prací s mentálně postiženými či jako vyučující na FF UK. Psychologii vystudoval na Karlově Univerzitě.

Mgr. Karel Malimánek

zakladatel, psycholog, lektor

Pracuje jako psycholog a psychoterapeut v ambulanci Moje já, kde je zařazen do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie. Dále působí jako pedagog na FAMU a hostující pedagog na FIOFA Film Institutu v Makedonii. Od roku 2012 kandidátem individuální sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Psychologii vystudoval na FF UK.

Mgr. Nikola Frollová

psycholog, lektor

Vystudovala psychologii na FF UK a pokračuje v doktorském studiu na VŠE, kde se zabývá behaviorální ekonomií. Od roku 2018 je frekventantkou psychoterapeutického výcviku ČAPZT a v budoucnu se chce věnovat psychoterapii. V minulosti se pohybovala především v neziskovém sektoru jako lektorka a dobrovolnice (Prázdninová škola Lipnice, CIEE, Jules a Jim).

Bc. Denisa Vodičková

lektorka, studentka psychologie

Aktuálně studuje psychologii v magisterském programu na FF UK. Od roku 2015 pracuje jako stážistka v PN Bohnice, kam plánuje nastoupit po ukončení studia. Také vede sebezkušenostní a koučovací kurzy pro střední školy. V minulosti se věnovala práci s dětmi v Národním ústavu pro autismus. Mezi její koníčky patří divadlo a zpěv.

Bc. Bc. Kristýna Černá

lektorka, studentka psychologie

Momentálně studuje magisterské studium psychologie na FF UK. Vystudovala obor Molekulární biologie a biochemie organismu na Přírodovědecké fakultě UK. Po dostudování se chce věnovat skupinové psychoterapii ve směrech zaměřených na tělo. Ve volném čase se profesionálně věnuje tanci nejrůznějších streetových stylů.

Jáchym Dvořák

lektor, student psychologie

Jáchym pracuje jako konzultant ve společnosti Assessment Systems, kde se věnuje primárně psychodiagnostice, a k tomu studuje jednooborovou psychologii na FF UK. V minulosti pracoval například pro KPMG nebo jako dobrovolník v organizaci Lata. Mezi oblasti jeho zájmu patří psychometrie, metodologie a programování v jazyce R.

Jana Neuhöferová

koordinátorka kurzů

V současné době studuje první ročník psychologie na FF UK a ve volném čase se věnuje práci s dětmi. Jana má bohaté zkušenosti s dobrovolničením v zahraničí, kde strávila 5 let. Právě z toho důvodu je jejím velkým zájmem interkulturní psychologie. Ve volném čase ráda cvičí jógu, cestuje a poslouchá hudbu.

Reference

”Velmi srozumitelný výklad, možnost doptání se, diskuze na dané téma a hlavně případy vašich pacientů, díky kterým jsem si i některé obecné informace zapamatovala.

– Denisa, kurz 2017

”Kurzy bych doporučila všem, kteří se chtějí dostat na psychologii nebo se o ni něco dozvědět. Celková atmosféra kurzu by nemohla být lepší.

– Kateřina, kurz 2015

”Vzhledem k tomu, že jsem navštěvovala i kurz pořádaný katedrou psychologie, mohu po srovnání obou kurzů všem rozhodně doporučit tento.

– Rozálie, kurz 2015

”Petr a Karel jsou opravdu výborní lektoři! Umějí jakoukoli informaci podat zajímavě a vtipně, což je velmi přínosné pro zapamatování.

– Nina, kurz 2017

”Promyšlený – logický sled výuky… a vždy zmínka o tom, jak se která teorie s čím provazuje, a také profesionálně příjemné vystupování k účastníkům.“

– Eva, kurz 2017

”Jedna z nejlepších zkušeností, kterou jsem kdy měla možnost mít, děkuji!

– Aneta, kurz 2017