Poskytujeme systematické vzdělávání v psychologii pro váš spokojenější a uvědomělejší život. Jsme psychologové, kteří věří v sílu sdílení a svobody při hledání vlastní cesty. Jsme Škola psychologie.

Naše kurzy

Přihlaste se na školu psychologie pro laiky. Chceme, abyste na našich kurzech mohli bezpečně odhalovat taje psychologických disciplín a přenést je do vlastního života.

Psychologie je mladý, krásný a neustále se vyvíjející obor. Abyste ho však vůbec mohli studovat na vysoké škole, je potřeba projít náročným přijímacím řízením – náš kurz vám tuto cestu usnadní.

Potřebujete školení s psychologickým tématem? Naší kvalifikací není dvoudenní kurz koučinku, ale poctivé mnohaleté studium psychologie a praxe v ní.

O nás

Psychologie je krásný obor, o který má zájem velké množství talentovaných lidí. Jejich naděje ale z 95 % ztroskotají na náročných požadavcích přijímacího řízení. V roce 2014 jsme proto přišli s vlastní metodikou a otevřeli přípravný kurz pro studium psychologie. Dnes každý náš druhý absolvent studuje psychologii na vysoké škole.

Chodili k nám ale i lidé, kteří o studiu neuvažovali. Chtěli “jen” vědět, co psychologie zkoumá, a přenést její poznatky do osobního a pracovního života. Právě pro ně jsme nakonec otevřeli dvouletý vzdělávací kurz pro veřejnost. Dnes se jich s námi vzdělává již přes stovku ročně.

Rytmus doby a zkušenosti z kurzů i ze samotného podnikání nás pak přirozeně dovedly k nabídce školení pro firmy, kde předáváme z psychologie to, co potřebujete ve vaší práci.

Naši lektoři

PhDr. Petr Kačena

zakladatel, psycholog, lektor

Má bohaté zkušenosti z psychologie i byznysu. Od roku 2009 působí jako lektor osobního rozvoje pro firmy a další organizace. Vedl inovační projekty v agentuře IdeaSense, pracoval ve státní manželské a rodinné poradně nebo třeba školil pro Google. Nyní má soukromou praxi jako psycholog a párový terapeut. Má zkušenost také jako vyučující na FF UK, kde psychologii původně studoval.

Mgr. Karel Malimánek

zakladatel, psycholog, lektor

Pracuje jako psycholog a psychoterapeut v ambulanci Moje já, kde je zařazen do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie. Dále působí jako pedagog na FAMU a hostující pedagog na FIOFA Film Institutu v Makedonii. Od roku 2012 kandidátem individuální sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Psychologii vystudoval na FF UK.

Mgr. Nikola Frollová

psycholog, lektor

Vystudovala psychologii na FF UK a pokračuje v doktorském studiu na VŠE, kde se zabývá behaviorální ekonomií. Od roku 2018 je frekventantkou psychoterapeutického výcviku ČAPZT a v budoucnu se chce věnovat psychoterapii. V minulosti se pohybovala především v neziskovém sektoru jako lektorka a dobrovolnice (Prázdninová škola Lipnice, CIEE, Jules a Jim).

Mgr. Jana Švecová

psycholog, lektor

Působí v soukromé praxi jako individuální a rodinný terapeut. Pro Women4Women zajišťuje párové poradenství, vyučuje na LF UK a firmám připravuje školení na míru. Protože ráda propojuje přírodu a osobnostní růst, v Asociaci pro Terapii divočinou uskutečňuje expedice s dětmi i dospělými. Jana vystudovala psychologii na FF UK, léta vedla projekty komplexní psychoterapeutické péče v neziskových organizacích.

Bc. Denisa Vodičková​

lektorka, studentka psychologie

Aktuálně studuje psychologii v magisterském programu na FF UK. Od roku 2015 pracuje jako stážistka v PN Bohnice, kam plánuje nastoupit po ukončení studia. Také vede sebezkušenostní a koučovací kurzy pro střední školy. V minulosti se věnovala práci s dětmi v Národním ústavu pro autismus. Mezi její koníčky patří divadlo a zpěv.

Bc. Bc. Kristýna Černá

lektorka, studentka psychologie

Momentálně studuje magisterské studium psychologie na FF UK. Vystudovala obor Molekulární biologie a biochemie organismu na Přírodovědecké fakultě UK. Po dostudování se chce věnovat skupinové psychoterapii ve směrech zaměřených na tělo. Ve volném čase se profesionálně věnuje tanci nejrůznějších streetových stylů.

Jáchym Dvořák

lektor, student psychologie

Jáchym pracuje jako konzultant ve společnosti Assessment Systems, kde se věnuje primárně psychodiagnostice, a k tomu studuje jednooborovou psychologii na FF UK. V minulosti pracoval například pro KPMG nebo jako dobrovolník v organizaci Lata. Mezi oblasti jeho zájmu patří psychometrie, metodologie a programování v jazyce R.

Alexa Labajová

koordinátorka kurzů

Studuje druhý ročník psychologie na FF UK. Aktuálně je též dobrovolnicí ve spolku Konsent, který se zaměřuje na oběti kybernásilí a sexuálního násilí. Mezi oblasti jejího zájmu patří forenzní psychologie. Ve volném čase ráda leze na stěně, hraje squash a čte.

Reference

”Velmi srozumitelný výklad, možnost doptání se, diskuze na dané téma a hlavně případy vašich pacientů, díky kterým jsem si i některé obecné informace zapamatovala.

– Denisa, kurz 2017

”Kurzy bych doporučila všem, kteří se chtějí dostat na psychologii nebo se o ni něco dozvědět. Celková atmosféra kurzu by nemohla být lepší.

– Kateřina, kurz 2015

”Vzhledem k tomu, že jsem navštěvovala i kurz pořádaný katedrou psychologie, mohu po srovnání obou kurzů všem rozhodně doporučit tento.

– Rozálie, kurz 2015

”Petr a Karel jsou opravdu výborní lektoři! Umějí jakoukoli informaci podat zajímavě a vtipně, což je velmi přínosné pro zapamatování.

– Nina, kurz 2017

”Promyšlený – logický sled výuky… a vždy zmínka o tom, jak se která teorie s čím provazuje, a také profesionálně příjemné vystupování k účastníkům.“

– Eva, kurz 2017

”Jedna z nejlepších zkušeností, kterou jsem kdy měla možnost mít, děkuji!

– Aneta, kurz 2017