Poskytujeme systematické vzdělávání v psychologii pro váš spokojenější a uvědomělejší život. Jsme psychologové, kteří věří v sílu sdílení a svobody při hledání vlastní cesty. Jsme Škola psychologie.

Naše kurzy

Přihlaste se na školu psychologie pro laiky. Chceme, abyste na našich kurzech mohli bezpečně odhalovat taje psychologických disciplín a přenést je do vlastního života.

Psychologie je mladý, krásný a neustále se vyvíjející obor. Abyste ho však vůbec mohli studovat na vysoké škole, je potřeba projít náročným přijímacím řízením – náš kurz vám tuto cestu usnadní.

Potřebujete školení s psychologickým tématem? Naší kvalifikací není dvoudenní kurz koučinku, ale poctivé mnohaleté studium psychologie a praxe v ní.

O nás

Psychologie je krásný obor, o který má zájem velké množství talentovaných lidí. Jejich naděje ale z 95 % ztroskotají na náročných požadavcích přijímacího řízení. V roce 2014 jsme proto přišli s vlastní metodikou a otevřeli přípravný kurz pro studium psychologie. Dnes každý náš druhý absolvent studuje psychologii na vysoké škole.

Chodili k nám ale i lidé, kteří o studiu neuvažovali. Chtěli “jen” vědět, co psychologie zkoumá, a přenést její poznatky do osobního a pracovního života. Právě pro ně jsme nakonec otevřeli dvouletý vzdělávací kurz pro veřejnost. Dnes se jich s námi vzdělává již přes stovku ročně.

Rytmus doby a zkušenosti z kurzů i ze samotného podnikání nás pak přirozeně dovedly k nabídce školení pro firmy, kde předáváme z psychologie to, co potřebujete ve vaší práci.

Naši lektoři

PhDr. Petr Kačena

zakladatel, psycholog, lektor

Pracuje jako psychoterapeut a párový terapeut v soukromé praxi. Předtím působil ve státní manželské a rodinné poradně v Praze. Před založením Školy psychologie pracoval na volné noze jako lektor osobního rozvoje a vedl inovační projekty v korporátním světě. Má zkušenost jako vyučující na FF UK, kde psychologii původně studoval. Ve volném čase jezdí downhill na kole.​

Mgr. Karel Malimánek

zakladatel, psycholog, lektor

Pracuje jako psycholog a psychoterapeut v ordinaci klinické psychologie v centru Prahy, kde je zařazen do předatestační přípravy. Má také soukromou praxi jako psychoanalytický psychoterapeut. Dále působí jako pedagog na FAMU a FAMU International, kde vyučuje psychoanalýzu filmu. Aktuálně ve výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii IAPSA. Psychologii vystudoval na FF UK.

Anna Kotorová

koordinátorka kurzů

Anna se u nás stará o organizaci. Aktuálně studuje psychologii na FF UK a pracuje jako lektorka preventivních programů pro střední školy ve společnosti Nevypusť duši. V budoucnu by se chtěla věnovat práci s klienty s poruchami osobnosti, aktivitám přispívajícím k destigmatizaci duševních onemocnění a ráda by jednou měla vlastní psychoterapeutickou praxi.

Mgr. Viktorie Laštůvková

manažerka sociálních sítí

Aktuálně studentka jednooborové psychologie na FF UK, ale vystudovala také magisterský obor Reprodukční a vývojová biologie na PřF UK. V budoucnu by ráda tyto dva obory propojila v oblasti manželské a párové psychoterapie, nebo i ve vědeckém výzkumu psychických vlivů na plodnost. Ve volném čase se věnuje józe, sportu, posedávání v kavárnách a trávení času s druhými lidmi.

Mgr. Bc. Kristýna Černá

psycholog, lektor

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK a také obor Molekulární biologie a biochemie organismů na Přírodovědecké fakultě UK. V budoucnu by se ráda věnovala psychoterapii a psychologii zdraví. Ve volném čase profesionálně tančí, pořádá kulturní eventy a cestuje.

Mgr. Anna Zůnová

psycholog, lektor

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK. Pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice ve stacionáři pro klienty s hraniční poruchou osobnosti a také v psychedelické klinice Psyon. Zajímá se o terapeutickou práci s traumatem a posttraumatickým růstem. Ve volném čase chodí na výlety, fotí a ráda zkouší nové věci.

Mgr. Jana Jakerlová

psycholog, lektor

Vystudovala psychologii na FF UK a ekonomii a management na ČVUT. Při studiu se zaměřovala na psychologii práce. V současnosti působí jako terapeutka v neziskovém sektoru a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku u České společnosti pro analytickou psychologii. Od letošního roku je také doktorandkou na katedře psychologie FF UK. Ve volném čase se věnuje hlavně hudbě.

Mgr. Denisa Vodičková

psycholog, lektor

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK. Několik let působila jako krizová interventka v Praze. Nyní působí s organizací Koridor UA na jižní Ukrajině jako humanitární pracovník a taktéž krizový intervent. Také je frekventatnkou gestalt psychoterapeutického výcviku a ve svém volném čase se věnuje acrojóze, čtení a cestování.

Bc. Martin N. Danka, MSc

psycholog, lektor

Martin pracuje jako výzkumník na University College London ve Velké Británii. V rámci svého doktorátu se zabývá biologickými mechanismy, které propojují sociální zkušenosti jedince, psychiku a fyzické zdraví. Předtím vystudoval magisterský obor Health Psychology rovněž na UCL a v ČR bakalářské obory Psychologie na FF UK a Molekulární biologie a biochemie organismů na PřF UK.

Mgr. Petr Kosík

psycholog, lektor

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK. Působí jako terapeut v centru Meetina, kde při své práci vychází primárně z KBT. Absolvoval různé psychoterapeuticky a neuropsychologicky orientované stáže (např. v Denním sanatoriu Horní Palata, Kognitivním centru FN Motol). Z psychologie se zajímá mimo jiné o problematiku mindfulness a ovlivňování postojů.

Mgr. Martin Čihák

psycholog, lektor

Absolvoval psychologii, v současnosti studuje neurovědy. Prakticky i výzkumně se zabývá klinickou psychologií, působí v Národním ústavu duševního zdraví a na Neurologické klinice 1. LF UK. Vedle toho ho zajímá psychologie osobnosti, obecná psychologie a metodologie výzkumu. Ve volném čase rád běhá, pije čaj, jí, čte a tráví čas s druhými lidmi.

Mgr. Dan Bialožyt

psycholog, lektor

Sportovně založený psycholog v pokročilé fázi psychoterapeutického výcviku. Pracuje v ambulanci klinické psychologie a ve volném čase ho můžete nejšťastnějšího najít na nějakém horském trailu. Pohlazení na duši mu rovněž dodají šálek dobré kávy či deskovkový večer s přáteli. Psychologii má z Olomouce a pochází z Beskyd.

Mgr. et Mgr. Nikola Frkalová

psycholog, lektor

Vystudovala psychologii na FF UK a Učitelství pro 1. stupeň na PedF UK. V současnosti se v oblasti učitelství dále věnuje studiu školského managementu a speciální pedagogiky. Své psychologické znalosti si prohlubuje v rámci doktorského studia a je frekventantkou výcviku v KBT. Do budoucna by se ráda zaměřila na klinickou psychologii a psychoterapii. Ve volném čase nejraději cestuje.

Filip Korbel

lektor, student psychologie

Aktuálně studuje psychologii na FF UK a pracuje jako lektor primární prevence na středních školách. Mimo to také vede skupinové programy v neziskové organizaci LATA, kde dříve působil přes dva roky jako mentor v programu „Ve dvou se to lépe táhne“. V budoucnu by se rád věnoval psychoterapii zaměřené na adolescenty. Ve volném čase rád sportuje a tráví čas s přáteli.

Ing. Jáchym Dvořák

psychometrik

Jáchym vystudoval bakaláře z psychologie na FF UK a magisterský titul získal na VŠE z datové analýzy. Profesionálně se věnuje Data Science, dříve v IBM, dnes v Resulmatic, a mimo jiné se také zabývá psychometrií a statistikou. Externě spolupracuje se Školou psychologie převážně na tvorbě nových psychometrických nástrojů.

Reference

 „Jsem velice spokojena. Lektoři byli skvělí, ochotní a látku dostatečně vysvětlovali. Jsem jim moc vděčná za všechno, co mě naučili a jsem ráda, že jsem právě tento kurz absolvovala.“

– Kristýna, kurz 2023

„Děkuji za vaše kurzy – vždy profesionálně vedené, inspirativní a nabité hodnotnými informacemi.“

– Klára, kurz 2023

„Lektoři byli velmi profesionální, jejich výklad byl poutavý, přednášeli se zájmem, obohacovali jej o vlastní zkušenosti a kdykoli nám byli ochotní pomoct. Díky nim pro mě byl kurz něco, na co jsem se každé pondělí těšila.“ 

– Pavla, kurz 2023

„Navštěvovat kurz Školy psychologie byla jedna z radostí, která rozjasnila můj čas v době pandemie. Přednášející byli skvělí a velmi erudovaní, všechna témata zajímavá.“

– Petra, kurz 2021

„Oba lektoři byli skvělí a sympatičtí. Líbilo se mi, že k nám přistupovali lidsky a přátelsky a nebyla to extrémně formální záležitost. Obdivuji je také v tom, že zvládli skvěle celý kurz online.“

– Kristýna, kurz 2021

„Nemám, co dodat nebo vytknout, celý kurz byl prostě boží.“  

– Kateřina, kurz 2021