O narcismu a Instagramu

Instagram. Platforma zaměřená na sdílení vizuálního obsahu, která nabízí možnost absolutní kontroly nad tím, jak se na ní uživatel prezentuje ostatním. Platforma, na níž se uživatelé za sdílení vzájemně odměňují srdíčky, tzv. „liky”. Platforma zaměřená na sebeprezentaci, nikoliv komunikaci jako jiné sociální sítě.

Všechny tyto vlastnosti mohou být lákavé pro narcistní osoby. Právě vztah mezi typem a mírou narcismu a chováním na Instagramu se rozhodli zkoumat Jiří Štipl, Miroslav Živnůstka a Petr Mutinský během prvního ročníku svého studia Psychologie na FF UK. Výzkum, který na toto téma provedli, byl na Mezinárodních studentských psychologických dnech v Bratislavě oceněn druhým místem odborné poroty a výhrou Ceny studentů.

Oba typy narcismu, grandiózní (velkolepý) i vulnerabilní (zranitelný), se projevují zejména touhou po obdivu. Zatímco grandiózní forma narcismu je zjevná a naplňuje obecnou představu o tom, jací narcisté jsou (například že mají přílišné sebevědomí a jsou přesvědčeni o důležitosti a výjimečnosti své osoby), vulnerabilní forma narcismu je spíše skrytá a vyznačuje se naopak sebevědomím nízkým, které je charakteristické pocity méněcennosti (Jauk, Weigle, Lehmann, Benedek, & Neubauer, 2017; Wink, 1991).

Podle předchozí studie se lidé s různými typy narcismu chovají na Instagramu různě. Například fotky zaměřené na vzhled samotného uživatele sdílí spíše lidé s grandiózním narcismem, lidé s vulnerabilním narcismem naopak přidávají fotky celebrit nebo fotky pořízené na hromadných událostech a častěji se u nich vyskytuje nabídka „follow for follow“, tedy sledování za sledování (Paramboukis, Skues, & Wise, 2016).

Zmiňovaný výzkum tyto poznatky obohatil o zjištění, že lidé s grandiózním narcismem více sdílí odhalené fotky. To lze vysvětlit tím, že obnažené snímky získávají více „liků”, a mohou tedy sloužit jako prostředek k získání pozitivního ohlasu od ostatních. Tito lidé také více sdílí fotky pouze sebe sama, mají více sledujících i více „liků“ – jsou tedy úspěšnější v získávání obliby i na této sociální síti.

Lidé s vulnerabilním narcismem naopak sledují více lidí než lidé s grandiózním narcismem; je možné, že doufají, že jim bude sledování ostatními uživateli oplaceno. Je také možné, že mají větší potřebu srovnávat se s ostatními nejen v reálu, ale i na sociálních sítích. Oproti grandiózním narcistům nejsou v získávání „liků” a „sledování” tak úspěšní, ačkoliv rovněž touží po obdivu druhých. Co se obsahu týče, sdílí spíše fotky sebe a zvířat. Tento fakt může být vysvětlen tím, že zvíře na fotce může být záminkou pro její sdílení. Ve hře může být také přesvědčení, že zvíře může získat více „liků“, které poté uživatel může přisoudit sám sobě (Štipl, Mutinský, & Živnůstka).

Autor: Hana Tenglerová
Publikováno: 13.8.2018
Photo by Thomas Hawk on Trend hype / CC BY-NC

  • Jauk, E., Weigle, E., Lehmann, K., Benedek, M., & Neubauer, A. C. (2017). The relationship between Grandiose and Vulnerable (Hypersensitive) Narcissism. Frontiers in Psychology 8(SEP), 1600.
  • Paramboukis, O. , Skues, J., & Wise, L. (2016) An Exploratory Study of the Relationships between Narcissism, Self-Esteem and Instagram Use. Social Networking, 5, 82-92. doi: 10.4236/sn.2016.52009.
  • Štipl, J., Mutinský, P., & Živnůstka, M. Vztah narcismu uživatelů sociální sítě Instagram s obsahem jejich příspěvků a reakcí na ně. Seminární práce. Katedra psychologie, FF UK.
  • Wink, P. (1991). Two Faces of Narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 61(4), 590-591